0903279893

Công ty diệt mối uy tín | 25 năm kinh nghiệm | Since 1993

bterm dietmoisinhhoc2

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trung Tâm KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Là đơn vị thành viên của Trung tâm KHKT Lâm Nghiệp – Diệt Mối Sinh Học Bterm) được thành lập từ năm 1993 dựa trên quyết định thành lập của Bộ Khoa Học & Công Nghệ. … Đọc tiếp