Bả diệt mối XTERM

ba diet moi xterm 1

Nội dung bài viết được trích dẫn và tham khảo từ Sumitomo – Nhà sản xuất bả diệt mối XTERM và SDS (bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất) của sản phẩm. DIỆT MỐI SINH HỌC luôn tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành … Đọc tiếp