02462627775

BẢ BẪY MỐI XTERM 1%

Tên thương mại

XTERM 1%

Hoạt chất

 Bistrifluron 1.0%

Khối lượng tịnh

 60 g

Độ độc

Nhóm 4 (WHO)

Công dụng

Bả mối

Cơ chế

IGRs (insect growth regulator) cơ chế điều hòa sinh trưởng), ngăn cản hình thành bộ xương ngoài của mối

Sản phẩm này được thiết kế dành cho những chuyên gia quản lý côn trùng đã được qua đào tạo.

-Đặt bẫy mối XtermTM AG ở nơi mà mối hoạt động hoặc nơi phát hiện những rãnh bùn của mối phù hợp với hướng dẫn của nhãn

(Xem hướng dẫn chi tiết trên nhãn sản phẩm)

* Đọc kỹ hướng dẩn trước khi dùng

Sản phẩm này được thiết kế dành cho những chuyên gia quản lý côn trùng đã được qua đào tạo.

-Đặt bẫy mối XtermTM IG ở nơi mà mối hoạt động hoặc nơi phát hiện những rãnh bùn của mối phù hợp với hướng dẫn của nhãn

(Xem hướng dẫn chi tiết trên nhãn sản phẩm)

* Đọc kỹ hướng dẩn trước khi dùng