02462627775

SUMILARV 0.5G

CHẾ PHẨM DIỆT ẤU TRÙNG MUỖI

Tên thương mại

SUMILARV 0.5G

Hoạt chất

Pyriproxyfen 0.5%

Qui cách hộp

5g x 100 gói

Độ độc

Nhóm 4 (WHO)

Công dụng

Diệt trừ ấu trùng muỗi trong gia dụng và ý tế

Cơ chế

IGR ( Insect growth regulator)

Lưu ý:

Ở liều lượng khuyến cáo thấp nhất, thường có hiệu quả khoảng từ 1-3 tháng trong khu vực được xử lý chế phẩm.

Có thể rải Sumilarv 0.5G một tháng một lần.

Đối với nước tĩnh

Rải 2g – 10g/m3 ( nồng độ 0.01 – 0.05 ppm ai), theo công thức sau:

Tổng lượng nước khu vực cần xử lý (t) = cao (m) x rộng (m) x độ sâu trung bình (m)

Đối với nước chãy

Rải 2g – 10g/m3 ( nồng độ 0.01-0.05 ppm ai), theo công thức sau:

Tổng dòng chảy (t) = rộng (m) x sâu (m) x tốc độ dòng chảy (m/giờ)

Lưu ý

Ở liều lượng khuyến cáo thấp nhất, thường có hiệu quả khoảng từ 1-3 tháng trong khu vực được xử lý chế phẩm.

Dạng và hoạt chất của hoạt động sản phẩm này được giảm tối đa độ độc. Nhưng như tất cả các hóa chất, người sử dụng nên chú ý. Mặc quần áo bảo hộ như găng tay, toàn bộ, mũ, khẩu trang, giầy khi rải hạt. Rửa tay và những chỗ da hở trước khi ăn, uống, hút chế phẩm và sau khi làm việc. Đảm bảo rằng quần áo làm việc được giặt thường xuyên.