02485888590

Dầu trừ mối M4 phòng trừ mối bảo vệ chuồng trại

Tác dụng: Dầu trừ mối M4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.

Thành phần: 

Beta-Naphthol: 1.0 %;
Fenvalerae: 0.2 %;
Phụ gia: … đủ 100 %

Cách dùng: Dùng 01 lít thuốc quét hoặc phun cho 4 – 7 m2 gỗ. Dùng chổi quét hoặc phun trực tiếp lên mặt gỗ, cây, bàn,ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà … Sau khi xử lý thuốc 3 – 7 ngày mới đánh vec-ni hoặc sơn.

Chú ý: Có thể phun vào chân tường gỗ hay chân tường nhà, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm để phòng trừ mối đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *